Warsztaty profilaktyczne

 W dniach 8, 9 i 10 listopada klasy IA, IB, IC, IIA, IIB, IVA i IVB wzięły udział w  warsztatach profilaktycznych, które tej jesieni przeprowadzili w naszej szkole trenerzy Agata Wójcik i Damian Nowak  z Centrum Działań Profilaktycznych w  Wieliczce.

W pierwszym dniu został zrealizowany program ,,IMPACT”,  którego celem było min.:  rozwijanie i wzmacnianie kompetencji indywidualnych oraz społecznych mogących ograniczyć zachowania agresywne w sieci,  dodatkowo program pozwala na  redukowanie  czynników  ryzyka cyber- wiktymizacji, cyberprzestępstwa oraz zachowań świadków wzmacniających agresję elektroniczną. Zajęcia te z pewnością  zwiększą bezpieczeństwo funkcjonowania młodzieży w sieci, zbudują  świadomość na temat własnej prywatności i ochrony prywatnych treści.

 W kolejnych dniach uczniowie uczestniczyli w programie profilaktycznym pod tytułem „Najpierw się śmieję, potem płaczę… o tym jak niszczą dopalacze”, który obejmował tematykę związaną z uzależnieniem od dopalaczy. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec zagrożeń z nich wynikających (alkohol, narkotyki, dopalacze).

Takie warsztaty to nie tylko profilaktyka ale i również świetna integracja zespołu klasowego.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącym oraz współorganizatorom        Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie!

/JW&AS/