Nasze projekty


Uczestniczyliśmy w projekcie edukacyjnym
„STAWIAM NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!”


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach POKL
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Działania w ramach projektu obejmują lata 2011/2012 oraz 2012/2013.

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego,  a także podstaw przedsiębiorczości
oraz praktyk zawodowych przez uczniów szkół
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Organizatorem jest Dom Doradztwa Biznesowego „MM” z siedzibą w Kielcach. Projekt polega on na przeprowadzeniu prelekcji, doradztwa zawodowego, warsztatów psychologicznych oraz szkoleń z podstaw przedsiębiorczości dla uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w ogólno-wojewódzkim projekcie, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra psychologów, doradców, szkoleniowców oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw. Każdy uczestnik otrzymuje na zajęciach bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz ciekawe gadżety. Wszyscy uczniowie mają dostęp do specjalnie przygotowanej w tym celu platformy poradnictwa psychologicznego On Line, z którego mogą korzystać w przypadku braku śmiałości w bezpośrednich rozmowach z psychologiem. Organizatorzy przeprowadzą również konkurs z wiedzy o przedsiębiorczości, gdzie 10 % najlepszych uczniów, wyłonionych spośród 35 szkół biorących udział w projekcie, zostanie nagrodzonych  praktykami zawodowymi.

Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie uzależnień oraz podniesienia wiedzy z podstaw przedsiębiorczości. Ułatwi uczniom poruszanie się na obecnym rynku pracy,wspomoże działania wychowawcze, jak również pozostałe inicjatywy realizowane przez szkołę w tym zakresie.