Szkolne Koło Krwiodawców

Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi

Szkolne Koło Honorowych krwiodawców w ZSP w Sędziszowie powstało w 2016 r. na bazie uczniów ówczesnych klas III TMI i IV TM i było odpowiedzią na potrzebę oddawania krwi i ideę wolontariatu wśród środowiska uczniowskiego naszej szkoły.

Wcześniej, aby oddać krew – młodzież korzystała głównie ze zorganizowanych grupowych wyjazdów do stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub oddawała krew w mobilnych centrach poboru krwi (krwiobusach), które przyjeżdżały sporadycznie do Sędziszowa i okolic. Organizacją takich wyjazdów i akcjami krwiodawstwa w naszej szkole zajmował się wówczas kolega Jarosław Piec.

Niektórzy uczniowie naszej szkoły sami zaczęli wykazywać się inicjatywą i spontanicznie oddawać krew. Stąd właśnie zrodził się pomysł rozpropagowania idei  honorowego krwiodawstwa na forum całej szkoły i założenia szkolnego koła krwiodawców.

Początkowo grupa krwiodawców w naszej szkole liczyła około 10 osób i tworzyli ją uczniowie z klas: III TMI i IV TM (warunek ukończenie 18 roku życia). Łącznikiem ze środowiskiem uczniowskim i prezesem Sędziszowskiego Koła Honorowych Krwiodawców – Panem Władysławem Zimnym był w tym czasie uczeń klasy IV TM – Flisowaki Bartosz.

Oprócz niego z klasy IV TM  (klasa ukończyła Technikum w kwietniu 2017 roku) krew oddawali jeszcze: Fira Marcin, Wiekiera Kamil, Tasak Krystian, Purchała Marcin.

Grupa honorowych krwiodawców w naszej szkole szybko się rozrosła i na dzień dzisiejszy liczy dwudziestu ośmiu uczniów, którzy regularnie oddają krew i deklarują chęć jej oddawania. W jej skład wchodzą uczniowie:

Klasa II TM

 1. Blaszka Bartłomiej
 2. Górski Szymon
 3. Grzybowski Bartłomiej
 4. Osowski Jakub
 5. Persona Mateusz

Klasa III TM

 1. Gacek Konrad
 2. Kasiewicz Rafał
 3. Kitliński Mateusz
 4. Kudra Kamil
 5. Kulesza Michał
 6. Lato Dawid
 7. Ludwiszewski Marcin
 8. Persona Daniel
 9. Płatek Kamil
 10. Saska Michał
 11. Sobczyk Kacper
 12. Wachowicz Kacper

Klasa IV TMI

 1. Czerwiec Kamil
 2. Dziwosz Patryk
 3. Kowalski Dominik
 4. Liburski Piotr
 5. Morawski Filip
 6. Nawrocki Krystian
 7. Nowak Szymon
 8. Tutaj Bartłomiej
 9. Wątor Patryk
 10. Wilk Michał
 11. Zbroiński Łukasz

Stan na dzień 01. 03. 2018 r. – 28 osób

Łącznikiem z uczniami jest uczeń klasy IV TMI. – Czerwiec Kamil.

Akcje poboru krwi w Sędziszowie odbywają się regularnie co około dwa miesiące. Krew można wówczas oddać w Sędziszowskim Centrum Kultury lub mobilnym krwiobusie. Najlepiej zgłosić się po lekko-strawnym posiłku i oczywiście z dokumentem tożsamości.

Jeśli jesteś już pełnoletni, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do nas i zostań Honorowym Dawcą Krwi!

Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą!

 

/Michał Kowalczyk/