Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Wiktoria Dąbkowska

Renata Wcisło

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

Wiktoria Wójcik – przewodnicząca

Dominik Krzosa – zastępca

Sekcja medialna:

Sebastian Równicki – artykuły

Dominik Krzosa – zdjęcia

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty i Twoi koledzy macie prawo angażować się w pracę SU – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu Samorządu Uczniowskiego, na przewodniczącego klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów!

Działając w samorządzie uczniowskim:

· wpływacie na to, co dzieje się w szkole,

· macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,

· rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,

· wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,

· macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,

· uczycie się współpracy w grupie,

· zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? – zapraszamy Cię do współpracy!

OGÓLNE CELE DO REALIZACJI:

· kształtowanie postaw społecznych

· kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu

· dbanie o dobre imię szkoły

· mobilizowanie do pracy na rzecz szkoły

· inspirowanie uczniów do twórczych działań

· uwrażliwianie na kulturę i estetykę

· kształtowanie postaw bezinteresownej pracy na rzecz środowiska lokalnego

· integracja społeczności uczniowskiej

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK:

· współorganizowanie uroczystości szkolnych

· zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”

· udział w gminnych obchodach świąt państwowych

· organizacja Pierwszego Dnia Wiosny „Dzień Wiosny na wesoło”