Egzamin maturalny


Harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 roku

Cześć pisemna egzaminu

4 maja   godz. 9:00 język polski poziom podstawowy

5 maja godz. 9:00 język angielski poziom podstawowy

8 maja godz. 9:00 matematyka poziom podstawowy

9 maja godz. 9:00 język angielski poziom rozszerzony

16 maja godz. 9:00 geografia  poziom rozszerzony

Cześć ustna egzaminu

od 10 do 23 maja  – język polski, język obcy nowożytny –  wg ustalonego przez PZE harmonogramu

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 roku – Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku z aktualizacją z 10.10.2022

Organizacja i komunikaty obowiązujące w 2023 r.: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Inne ważne komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego à OKE ŁÓDŹ