Egzamin maturalny

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2021/2022

Cześć pisemna egzaminów

4 maja   godz. 9:00 język polski poziom podstawowy

5 maja godz. 9:00 matematyka poziom podstawowy

6 maja godz. 9:00 język angielski poziom podstawowy

18 maja godz. 9:00 geografia  poziom rozszerzony

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2022 roku – Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Organizacja i komunikaty obowiązujące w 2022 r.: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r. – z aktualizacją z 28 września 2021 r.

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku