Egzamin maturalny


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO (termin główny)

CZĘŚĆ USTNA (język polski, języki obce nowożytne)
11-16 maja 2024 r. (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25 maja 2024 r. wg harmonogramów
ustalonych przez PZE

CZĘŚĆ PISEMNA
7 maja 2024 r. godz. 9:00 język polski – poziom podstawowy
8 maja 2024 r. godz. 9:00 matematyka – poziom podstawowy
9 maja 2024 r. godz. 9:00 język angielski – poziom podstawowy
13 maja 2024 r. godz. 9:00 język angielski – poziom rozszerzony
17 maja 2024 r. godz. 9:00 geografia – poziom rozszerzony

Termin ogłoszenia wyników i przekazania szkołom świadectw egzaminu maturalnego –
9 lipca 2024 r.

Szczegółowy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
wraz z czasem trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej –
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/20230817-E8-EM-Komunikat-
o-harmonogramie-2024-FIN-p1.pdf

Pozostałe harmonogramy, komunikaty i informacje dotyczące EGZAMINU MATURALNEGO 2024
https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-
komunikaty-i-informacje/