Egzamin maturalny

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2020/2021


Harmonogram egzaminów maturalnych w 2021 roku

Cześć pisemna egzaminów

4 maja   godz. 9:00 język polski poziom podstawowy

5 maja godz. 9:00 matematyka poziom podstawowy

6 maja godz. 9:00 język angielski poziom podstawowy

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2021 roku – aktualizacja z dnia 22 grudnia 2020r.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja z dnia 29 grudnia 2020r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021r.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021r.