Procedury COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym prosimy o zapoznanie się z: Wytycznymi  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. łącze do procedur oraz z poniższymi instrukcjami  obrazkowo-tekstowymi GIS :