Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń ZS w Sędziszowie

MAMY WOLNE MIEJSCA W TECHNIKUM

>>> ZAPRASZAMY <<<


UWAGA KANDYDACI

DO TECHNIKUM MECHANICZNEGO

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO SZKOŁY PO ODBIÓR SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE


UWAGA KANDYDACI NA UCZNIÓW

TECHNIKUM TRANSPORTU KOLEJOWEGO !!!

osoby, które umówiły termin wizyty w WOMP Kielce

proszone są o szybkie umówienie wizyty

badań psychologicznych i profilaktycznych w Skarżysku – Kamiennej


—> Wykaz podręczników<—

rok szkolny 2020/2021


Egzamin maturalny

30 września 2019 r. Upływa termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2020 r. Termin ten dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 roku.

do 7 lutego 2020 r. Uczeń (absolwent) składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tzw. „nowy” egzamin)
zgodnie z podstawa programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń  – luty 2020 r.)

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  – do dnia 09.09.2019 r.
Sesja 2. 2020 Lato (cxerwiec – lipiec 2020 r.)

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  – do dnia 22.02.2020 r.

Uwaga ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpią do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 i nie zdadzą tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 u dyrektora swojej szkoły.