Dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Pierwszy semestr


1 września  2022 (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

2 września 2022 (piątek)  – rajd integracyjny

13 października 2022  (czwartek)  – ślubowanie klas pierwszych

14 października 2022  (piątek) – Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
01 listopada 2022  (wtorek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2022  (piątek) – Dzień Niepodległości

16 grudnia 2022 – koniec I semestru dla klasy IV  czteroletniego technikum

23-31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 (piątek) – Święto Trzech Króli

27 stycznia 2023 – koniec I semestru dla klasy I – IV  pięcioletniego technikum
30 stycznia – 12 lutego 2023 – ferie zimowe 

Drugi semestr

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023  – wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 (piątek) – zakończenie zajęć dla klasy IV czteroletniego technikum

1 – 3 maja 2023 – Majówka
4, 5 i 8 maja 2023 –  pisemny egzamin maturalny
8 czerwca  2023 (czwartek) – Boże Ciało
23 czerwca 2023  (piątek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas  I – IV  pięcioletniego technikum
26 czerwca – 31 sierpnia 2023 – 
ferie letnie

Dodatkowe dni nauki wolne od zajęć

2,4,5,8  maja 2023  

9 czerwca 2023  (piątek)

Wywiadówki

5 września 2022

17 listopada 2022   – dzień otwarty szkoły

20 grudnia 2022  –  wywiadówka semestralna dla klasy IV czteroletniego technikum

23  marca 2023   – dzień otwarty szkoły

24  maja 2023   – dzień otwarty szkoły