Kadra naszej szkoły

DyrektorGrzegorz Pyzowski


Kierownik szkolenia praktycznego – Marta Jawor

Pedagog szkolny – Jagoda Wojewoda


Przedmioty ogólnokształcące

Język polski – Agnieszka Kwiecień

Język angielski – Renata Wcisło, Tabor Marta

Język niemiecki – Wiktoria Dąbkowska

Historia – Jarosław Piec

Wiedza o społeczeństwie – Jarosław Piec

Historia i teraźniejszość – Jarosław Piec

Matematyka –  Beata Dębska, Agnieszka Koniarz

Fizyka –  Agnieszka Koniarz

Chemia – Agnieszka Koniarz, Katarzyna Sputo

Biologia – Renata Bartos

Geografia – Grzegorz Pyzowski, Jolanta Kudła, Renata Bartos

Podstawy przedsiębiorczości – Jagoda Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa – Dorota Szymańska

Wychowanie do życia w rodzinie – Jolanta Kudła

Informatyka –  Jagoda Wojewoda, Renata Bartos, Katarzyna Sputo

Wychowanie fizyczne – Grzegorz Pyzowski, Jarosław Piec, Zbigniew Krupa, Tomasz Gardiew

Plastyka – Tomasz Gardiew

Religia – ks. Łukasz Parzniewski

Biblioteka – Jolanta Kudła

Zajęcia rewalidacyjne – Wiktoria Dąbkowska, Agnieszka Skołucka


Kształcenie zawodowe


Technik mechanik – Piotr Walczak, Zbigniew Jawor, Jacek Zawadzki, Tomasz Gardiew, Zygmunt Ogórek, Dariusz Zieliński

Technik informatyk –  Marta Jawor, Marcin Jasiński, Piotr Walczak, Katarzyna Sputo

Technik transportu kolejowego – Jolanta Maniak, Marek Cedro, Łukasz Płatek

Technik logistyk – Joanna Kijowska