Kadra naszej szkoły

DyrektorGrzegorz Pyzowski


Pedagog szkolny: – Jagoda Wojewoda


Przedmioty ogólnokształcące

Język polski – Agnieszka Kwiecień

Język angielski – Renata Wcisło

Język niemiecki – Wiktoria Dąbkowska

Wiedza o kulturze – Agnieszka Kwiecień

Historia – Jarosław Piec

Wiedza o społeczeństwie – Jarosław Piec

Matematyka –  Beata Dębska, Agnieszka Koniarz

Fizyka –  Grzegorz Płatek

Chemia – Agnieszka Koniarz

Biologia – Marta Malanowicz

Geografia – Grzegorz Pyzowski, Renata Bartos

Podstawy przedsiębiorczości – Jagoda Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa – Dorota Szymańska

Wychowanie do życia w rodzinie – Jolanta Kudła

Informatyka –  Marta Jawor, Jagoda Wojewoda

Wychowanie fizyczne – Grzegorz Pyzowski, Jarosław Piec, Zbigniew Krupa

Plastyka – Tomasz Gardiew

Religia – ks. Łukasz ParzniewskiKształcenie zawodowe


Technik mechanik – Piotr Walczak, Zbigniew Jawor, Jacek Zawadzki, Tomasz Gardiew, Zygmunt Ogórek

Technik informatyk –  Marta Jawor, Marcin Jasiński, Piotr Walczak

Technik kolejnictwa – Jolanta Maniak, Marek Cedro, Łukasz Płatek

Technik logistyk – Joanna Kijowska

Kształcenie praktyczne – Dariusz Zieliński, Jacek Zawadzki, Piotr Walczak, Marta Jawor