Kadra naszej szkoły

Dyrektor – Grzegorz Pyzowski


Kierownik szkolenia praktycznego – Marta Jawor

Pedagog szkolny – Jagoda Wojewoda

Psycholog szkolny – Agnieszka Stefańczyk


Przedmioty ogólnokształcące

Język polski – Agnieszka Kwiecień, Agnieszka Lechowicz

Język angielski – Renata Wcisło, Marta Tabor

Język niemiecki – Wiktoria Dąbkowska

Historia – Jarosław Piec, Agnieszka Lechowicz

Wiedza o społeczeństwie – Jarosław Piec

Historia i teraźniejszość – Jarosław Piec

Matematyka –  Beata Dębska, Agnieszka Koniarz

Fizyka –  Agnieszka Koniarz

Chemia – Agnieszka Koniarz, Katarzyna Sputo

Biologia – Renata Bartos

Geografia – Grzegorz Pyzowski, Jolanta Kudła, Renata Bartos

Podstawy przedsiębiorczości – Jagoda Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa – Dorota Szymańska

Wychowanie do życia w rodzinie – Jolanta Kudła

Informatyka –  Jagoda Wojewoda, Renata Bartos, Katarzyna Sputo

Wychowanie fizyczne – Grzegorz Pyzowski, Jarosław Piec, Zbigniew Krupa,

Plastyka – Tomasz Gardiew

Religia – ks. Łukasz Parzniewski, ks. Ariel Szymiczek

Biblioteka – Jolanta Kudła

Zajęcia rewalidacyjne – Wiktoria Dąbkowska, Joanna Kijowska


Kształcenie zawodowe

Technik mechanik – Piotr Walczak, Dariusz Zieliński, Jacek Zawadzki, Tomasz Gardiew, Artur Wiliński

Technik informatyk –  Marta Jawor, Marcin Jasiński, Piotr Walczak, Katarzyna Sputo

Technik transportu kolejowego – Jolanta Maniak, Marek Cedro, Jakub Czerwiński, Jan Jakubczyk

Technik logistyk – Joanna Kijowska, Marta Tabor