Stypendyści

Sylwetki Stypendystów naszej szkoły

W naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń, jego rozwój intelektualny oraz bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dbamy o to by kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, a uczniowie byli otoczeni właściwą opieką. Szkoła stawia różne wyzwania. Uczniowie muszą stawić im czoła, by w ten sposób uczyć się osiągać cele , które czasem są trudne. Szczególnie cenna to umiejętność, gdy cele wyznacza się grupie i razem je osiąga.

Od zawsze mogliśmy się chwalić się sukcesami naukowymi, sportowymi
i artystycznymi naszych uczniów. Wychowankowie szkoły, którzy kończą kolejne etapy edukacji lub opuścili nasze mury z wysokimi ocenami i nieprzeciętnymi osiągnięciami  – niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć
w maleńkiej części mamy w ich sukcesach swój udział.

Wśród stypendystów naszej szkoły jest wielu inteligentnych i wyjątkowych ludzi. Przypominamy ich sylwetki, bo wspólne sukcesy są wspaniałym doświadczeniem, które pamięta się przez lata.

„Stypendystów cechują nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale również wzorowa postawa, często stuprocentowa frekwencja, nienaganna kultura osobista, życzliwość, pracowitość, sumienność. Są to młodzi ludzie, którzy bardzo często biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, akcjach charytatywnych, uroczystościach patriotycznych, udzielają się sportowo i artystyczne. Wykraczają swoją wiedzą i działalnością poza ramy programowe…” /www.echodnia.eu/


Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie;

nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie.

/Ignacy Baliński/

ANNA CHYLA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2020/2021


„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od Was nie wymagali”

/Św. Jan Paweł II/

ADAM WÓJCIK

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2023/2024


Tylko to dzieło czegoś jest warte,

z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.

/Adam Mickiewicz/

FILIP CIOSEK

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021


Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości.

/Albert Einstein/

Łukasz Bratek

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2021/2022


 

„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,

I lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.”

/Konfucjusz/

SŁOKA PRZEMYSŁAW

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022


„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

/Adam Mickiewicz/

GRYŃ RADOSŁAW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2014/2015


„Nauka – to pokarm dla rozumu.”

/Lew Tołstoj/

POLAK KAROL

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2016/2017
Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2014/2015


 

„Wiedza i tylko wiedza – jest drogowskazem życia.”

/Bolesław Prus/

WAROT PIOTR

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2015/2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2012/2013


„Nauka jest, jak niezmierne morze,

im więcej jej pijesz tym bardziej jesteś spragniony.”

/Stefan Żeromski/

SŁABOŃ RADOSŁAW

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2013/2014

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011/2012

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2010/2011


„Nauka jest najlepszą drogą do tego,

żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym”

/Giordano Bruno/

CIELEBAŁA RAFAŁ

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2012/2013

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011/2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego w roku szkolnym 2009/2010