Egzamin zawodowy


Harmonogram egzaminów zawodowych w 2023 roku

Podstawa programowa 2019

SESJA 1. 2023 ZIMA

część pisemna (elektroniczna)

12 stycznia godz. 8:30 kwalifikacja MEC.09

12 stycznia godz. 10:30 kwalifikacja INF.03

12 stycznia godz. 12:30 kwalifikacja INF.02

część praktyczna:

16 stycznia godz. 8:00  kwalifikacja INF.03*

17 stycznia godz. 8:00  kwalifikacja MEC.09*

21 stycznia godz. 8:00 i 12:30 kwalifikacja INF.02*

*szczegółowy przydział zdających na poszczególne zmiany znajduję się w gablocie szkolnej

Harmonogram, procedury:

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023z aktualizacja z 8 listopada 2022 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – z aktualizacja z 21 listopada 2022 r.

Pozostałe informacje, komunikaty m.in. o przyborach pomocniczych, olimpiadach