Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA 2. 2024 LATO (termin główny)

CZĘŚĆ PISEMNA

5 czerwca 2024 r. godz. 830 i 1030 – technik transportu kolejowego kwalifikacja TKO.07

5 czerwca 2024 r. godz. 1230 i 1430 – technik transportu kolejowego kwalifikacja TKO.08

6 czerwca 2024 r. godz. 830 – technik informatyk kwalifikacja INF.02 i INF.03

6 czerwca 2024 r. godz. 1030 – technik logistyk kwalifikacja SPL.01

6 czerwca 2024 r. godz. 1230 – technik mechanik kwalifikacja MEC.08

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

TKO.07 (model „d”) 3 czerwca 2024 r. godz. 900

SPL.01 (model „d”) 3 czerwca 2024 r. godz. 900

TKO.08 (model „d”) 3 czerwca 2024 r. godz. 1300

INF.03 (model „dk”) 11 czerwca 2024 r. zmiana godz. 1230

INF.02 (model „wk”) 12 czerwca 2024 r. zmiany godz. 800, 1230 i 1700

MEC.08 (model „w”) 17 czerwca 2024 r. zmiany godz. 800, 1200 i 1600

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2. 2024 LATO – 30 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych dla sesji 2. 2024 LATO – do 9 września 2024 r.

Pozostałe harmonogramy, komunikaty i informacje dotyczące EGZAMINU ZAWODOWEGO sesja 2. 2024 LATO (formuła 2019)  https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


Termin składania deklaracji na sesję 2. 2024 LATO – do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego
egzaminu w sesji 2024 ZIMA – do 4 kwietnia 2024 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA 2. 2024 LATO (termin główny)

CZĘŚĆ PISEMNA (wszystkie kwalifikacje) 4 – 10 czerwca 2024 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
TKO.07 (model „d”) 3 czerwca 2024 r.
TKO.08 (model „d”) 3 czerwca 2024 r.
SPL.01 (model „d”) 3 czerwca 2024 r.
INF.02 (model „wk”) 12 – 17 czerwca 2024 r.
INF.03 (model „dk”) 10 – 13 czerwca 2024 r.
MEC.08 (model „w”) 3 – 19 czerwca 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2. 2024
LATO – 30 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów
zawodowych dla sesji 2. 2024 LATO – do 9 września 2024 r.

Pozostałe harmonogramy, komunikaty i informacje dotyczące EGZAMINU ZAWODOWEGO sesja 2.
2024 LATO (formuła 2019)
https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-
komunikaty-i-informacje/