Egzamin zawodowy

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram egzaminu

SESJA 2. 2021 LATO (czerwiec – lipiec 2021 r.)

część pisemna:

22 czerwca godz. 10:00 kwalifikacja MG.20

22 czerwca godz. 12:00 kwalifikacja MG.44

część praktyczna:

24 czerwca godz. 8:00, 12:00 i 16:00 kwalifikacja MG.20

25 czerwca godz. 8:00, 12:00 i 16:00 kwalifikacja MG.20

29 czerwca godz. 12:00 kwalifikacja MG.44

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – Formuła 2017 – aktualizacja z 8 stycznia 2021r.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji styczeń – luty 2021

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji styczeń – luty 2021

Procedury obowiązujące podczas sesji  czerwiec – lipiec  2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (FORMUŁA 2017) – aktualizacja z dnia 02.02.2021.r.