Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2022 roku

Podstawa programowa 2017

SESJA 2. 2022 LATO (czerwiec – lipiec 2022 r.)

część pisemna:

21 czerwca godz. 10:00 kwalifikacja MG.20

21 czerwca godz. 12:00 kwalifikacja MG.44

część praktyczna:

28 czerwca godz. 12:00 kwalifikacja MG.44

Informacje, komunikaty:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 2. Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022) – Formuła 2017

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r. – z aktualizacją z 30 grudnia 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r. – z aktualizacją z 5 października 2021 r., 21 grudnia 2021 r. i 6 kwietnia 2022 r.

Podstawa programowa 2019

SESJA 2. 2022 LATO (czerwiec – lipiec 2022 r.)

część pisemna:

6 czerwca godz. 09:30 kwalifikacja INF.02

6 czerwca godz. 11:30 i 13:30 kwalifikacja MEC.08*

część praktyczna:

8 czerwca godz. 08:00, 12:30 i 17:00 kwalifikacja INF.02*

8 czerwca godz. 12:00 i 16:00 kwalifikacja MEC.08*

9 czerwca godz. 08:00, 12:00 i 16:00 kwalifikacja MEC.08*

*szczegółowy przydział zdających na poszczególne zmiany znajduję się w gablocie szkolnej

Informacje, komunikaty:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r. – z aktualizacją z 4 kwietnia 2022 r. r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r. – z aktualizacją z 30 grudnia 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r. – z aktualizacją z 5 października 2021 r., 21 grudnia 2021 r. i 6 kwietnia 2022 r.