Dla uczniów

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
 
Pierwszy semestr:
1 września (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
13 października – ślubowanie klas pierwszych
14 października (czwartek) – Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
01 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
11 listopada (czwartek) – Dzień Niepodległości
18 listopada –  „Dzień otwarty szkoły”
17 grudnia – koniec I semestru klasy czwartej
20 grudnia – wywiadówka dla klasy czwartej
23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
4 stycznia 2022 r. – „Dzień otwarty szkoły”
06 stycznia 2022 (czwartek) – Święto Trzech Króli
17-30 stycznia – ferie zimowe w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim
4 lutego – koniec semestru dla klas I-III technikum

Drugi semestr:
17 marca – „Dzień otwarty szkoły”
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. (piątek)- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.
1 – 3 maja – majówka
4-6 maja –  egzamin maturalny pisemny
16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
24 czerwca (piątek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
25 czerwca – 31 sierpnia – ferie letnie

Dodatkowe dni nauki wolne od zajęć:
15 października 2021, 12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 17 czerwca

Wywiadówki:
2 września 2021 r.