Konkurs „sędziszowska kolej wczoraj i dziś”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych w gminie Sędziszów do wzięcia udziału w konkursie, który polega na wykonaniu pracy plastycznej lub multimedialnej w temacie „SĘDZISZOWSKA KOLEJ WCZORAJI DZIŚ”

Celem Konkursu jest:
1) zachęcanie do uważnego zgłębiania historii rozwoju kolejnictwa na terenie gminy Sędziszów
2) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
3) kształtowanie umiejętności selekcji informacji
4) korzystanie z różnorodnych źródeł informacji
5) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie sędziszowskiej kolei
6) stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej.