Kolejarze na Forum Kultury Bezpieczeństwa

W dniu 29  września br. uczniowie Ii II klasy technikum transportu kolejowego uczestniczyli w III Forum Kultury Bezpieczeństwa odbywającym się pod hasłem: Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej. Głównym celem wydarzenia było wsparcie sektora kolejowego w aspekcie rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowana kadrę oraz kształtowanie świadomości  przyszłej kadry już na etapie szkoły średniej, jako elementu warunkującego bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.