Mechanicy w Elektrociepłowni Żerań

15 września br. odbył się wyjazd edukacyjny dla grupy uczniów technikum mechanicznego,  do Warszawy do Elektrociepłowni Żerań na prezentację obiektu, zakresu prac prowadzonych przez zakład SEFAKO oraz procesu montażu kotła. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizowanego w partnerstwie projektu pn. „Zawodowcy dla przemysłu 4.0. Wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego – Zrównoważony Rozwój Energetyczny”