105 lat Niepodległej Polski

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”.

                                                          Józef Piłsudski

O godz. 11.11  w ZS w Sędziszowie wybrzmiał hymn państwowy. Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez całą społeczność szkolną to jedno z ważnych wydarzeń obchodów Święta Niepodległości. Następnie uczniowie klas: I, II i IV wystąpili w  patriotycznym montażu słowno-muzycznym, w którym nie zabrakło recytacji wierszy najwybitniejszych polskich pisarzy i wzruszających pieśni. Młodzież przypomniała wszystkim 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. Uroczystości zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz  przemówieniem dyrektora szkoły – p. Grzegorza Pyzowskiego, który zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskiej historii i podkreślił, że w obecnych czasach szczególnie ważne jest to, by walczyć o prawo do wolności we własnym kraju.