Najaktywniejsza Szkoła w Dniu przedsiębiorczości 2024 !

Z radością informujemy, że Komitet Honorowy „ Dnia przedsiębiorczości 2024” w skład którego wchodzą Małgorzata Sobkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i były Prezes Związku Banków Polskich oraz prof. Dr hab. Marian Gorynia- Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przyznał

Zespołowi Szkół w Sędziszowie

tytuł

Najaktywniejszej Szkoły w Dniu przedsiębiorczości 2024

W roku szkolnym 2023/2024 do programu przystąpiło 31660 uczniów z 289 szkół z całej Polski oraz 9130 firm i instytucji, nie mniejszym zaangażowanie naszych uczniów przyczyniło się do tego wyniku.

Warto zaznaczyć, że rok 2024- jest ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Edukacji Ekonomicznej– dlatego działanie te nabierają szczególnego znaczenia i wpisują się w ideę krzewienia oraz promowania wiedzy ekonomicznej i finansowej wśród społeczeństwa.