Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Pierwszy semestr:
1 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
14 października – Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
01 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Dzień Niepodległości
23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
06 stycznia – Święto Trzech Króli
30 stycznia – 12 lutego – ferie zimowe
Drugi semestr:
6 kwietnia – 11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy IV b tmi
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja
4, 5, 8 maja –  egzamin maturalny pisemny
8 czerwca – Boże Ciało
23 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia – przerwa wakacyjna
Dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 maja 2023 r.
4, 5, 8 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
Pozostałe dni z puli godzin dyrektorskich zostaną przeznaczone na egzamin zawodowy w
sesji zimowej i letniej.
Inne wydarzenia:
13 października 2022 r. – ślubowanie klas pierwszych.
17 listopada 2022 r. – dzień otwartej szkoły (wywiadówka).
25 stycznia 2023 r. – wywiadówka.
24 maja 2023 r. – dzień otwartej szkoły