Badania kandydatów do technikum kolejowego

Wszystkich kandydatów do technikum transportu kolejowego proszę o zgłaszanie się do szkoły w celu odbioru skierowań na badania.

Badania przeprowadzi:
Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
ul. Olszańska 5

Każdy rodzic po odebraniu skierowania ze szkoły indywidualnie
pisze e-maila do Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie
prosząc o umówienie terminu badania.
Email – kmp.krakow@pkp.pl
Wydane zaświadczenie przez KOMP należy dostarczyć do
szkoły.