Aktywizacja młodzieży województwa świętokrzyskiego

W dniu 4 czerwca członkowie Samorządu Uczniowskiego w ZS, Oliwia Gądek oraz Łukasz Molenda, wzięli udział w spotkaniu informacyjnym w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Fundacji Centrum Europy Lokalnej, w ramach promocji programu aktywizacji społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego „MŁODE ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

Podczas prezentacji, uczniowie zdobyli cenne wskazówki dotyczące sposobów pozyskiwania dotacji na różnorodne inicjatywy młodzieżowe. Termin składania wniosków do bieżącej edycji programu upływa już 17 czerwca. Liczymy na waszą kreatywność! Ciekawe propozycje oraz bezpośrednią chęć uczestnictwa w realizacji programu, można zgłaszać zarówno do wychowawców jak i do opiekunów SU i SKW. Najważniejszy jest dobry pomysł oraz zaangażowanie przynajmniej dwóch uczniów, którzy otrzymają od szkoły pełne wsparcie w realizacji zadań wynikających z projektu.

/RW/