Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych


Uroczystość ślubowania klas pierwszych Zespołu Szkół o profilach technik transportu kolejowego, technik logistyk, technik informatyk i technik mechanik odbyła się 13 października 2021 roku w kościele Św. Brata Alberta w Sędziszowie.

Po uroczystej mszy świętej odprawionej przez księdza Ariela Szymiczka odśpiewano hymn państwowy a zebranych gości, grono pedagogiczne i rodziców powitał dyrektor szkoły pan Grzegorz Pyzowski. Starosta Jędrzejowski pan Paweł Faryna i Burmistrz Sędziszowa pan Wacław Szarek skierowali do pierwszoklasistów  szczególnie ciepłe słowa, gratulując im wyboru szkoły i życząc urzeczywistniania indywidualnych zamierzeń i planów, wierności zasadom, oraz nabycia cennych doświadczeń. Dyrektor odczytał również list od prezesa Sefako pana Jacka Borucińskiego, który życzył „niegasnącego zapału do nauki, satysfakcji ze zdobytej wiedzy, wielu sukcesów oraz wytrwałości”.

Następnie 56 uczniów klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości. W dalszej części uroczystości w krótkim programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie klas pierwszych, którzy recytowali piękne wiersze polskich poetów.

Naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności życzymy, aby w czasie pięciu lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata. 

W. Dąbkowska