Szkoła dla pracodawców 2020

Nasze Technikum zostało po raz kolejny laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – VII edycja zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Nasza placówka okazała się bezkonkurencyjna w obszarze zawodowym mechanicznym, uzyskując najwyższą ilość punktów i zostając po raz trzeci laureatem.

W ramach konkursu nasza szkoła zaprezentowała wspólne działania podejmowane
lokalnym pracodawcą –  Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. Dotyczyły one m.in. realizacji praktyk i staży zawodowych, zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, czy też szkoleń przeprowadzanych zarówno dla nauczycieli, jak również i uczniów, wycieczek zawodoznawczych, konkursów zawodowych oraz wspólnej realizacji projektów unijnych mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, wyjazdów do szkół podstawowych i wspólna promocja zawodów potrzebnych na rynku pracy.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się  podczas dwudniowej konferencji „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”. Ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się w formie on-line za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni VirBELA. Statuetki i dyplomy zostały przesłane do szkół pocztą tradycyjną.