Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia

Stypendium Premiera jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium, prezentujących  sylwetki uczniów, którzy mogą  pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7092 stypendia. Wysokość stypendium to 3000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.

W gronie najlepszych uczniów z całej Polski i wyróżnionych stypendium znalazł się uczeń naszej szkoły Filip Ciosek z klasy 2b technikum mechanicznego, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz najwyższą średnią ocen w szkole.