NAUCZANIE ZDALNE

Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie…

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy. Jako szkoła  staramy się wypracować takie formy realizacji i pracy z uczniami, które pozwolą choć w części zrealizować podstawę programową i stworzą możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów, ograniczając do minimum niepowodzenia uczniów.

Nauczyciele będą przygotowywać i przesyłać uczniom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu oraz na bieżąco monitorować zaangażowanie ucznia i oceniać efekty jego pracy. Przesyłanie materiałów do pracy w domu może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji.