Ekologia to my

Ekologia to my

Wybrani uczniowie z klasy 1a wzięli udział w XXX edycji konkursu ekologicznego  pt. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. Organizatorem konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Celem przedsięwzięcia było wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, bogactwo i piękno, a także poszerzenie wiedzy o regionie.

Zadanie uczestników konkursu polegało na przygotowaniu pracy zespołowej na wybrany temat. Nasi uczniowie przygotowali ciekawą prezentację pt. „ Wycieczka po najmłodszym z parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim – Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy”.

Autorami prezentacji byli : Anna Chyla (dodatkowo przygotowała szatę graficzną oraz dźwiękową), Wiktoria Wójcik, Bartłomiej Hajdas, Mateusz Mnich , Angelika Poniedziałek i Sebastian Równicki.


Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Dwa zespoły, SefakoTech i  SefakoKrka, utworzone w klasie 2a Zespołu Szkół w Sędziszowie, przystąpiły do udziału w projekcie edukacyjnym SIGG – czyli Szkolna Internetowa Gra Giełdowa. Mechanizm tej gry świetnie odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom – inwestorom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. SIGG to połączenie teorii inwestowania z praktyką w przystępnej dla uczniów formie.  Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie poznają zasady inwestowania na giełdzie oraz mają możliwość zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Udział w projekcie stwarza uczestnikom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej o rynku kapitałowym, z którą zapoznają się w ramach zajęć „Podstawy przedsiębiorczości” i zastosowania jej w praktyce poprzez wirtualne inwestowanie w ramach projektu SIGG. Te praktyczne umiejętności i doświadczenia przygotowują ich do poruszania się na rynku finansowym i w konsekwencji do podjęcia samodzielnych inwestycji giełdowych w przyszłości.

Jakie informacje pozyskali uczniowie uczestniczący w projekcie?

Podczas tych zajęć uświadomiliśmy sobie, że gra na GPW to nie zabawa. Początkowo jedną ze spółek, w jaką zainwestowaliśmy, była  polska spółka akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją gamingową – Cd Projekt.  Jak wielu z rzeczywistych inwestorów byliśmy przekonani, że nowy produkt –   Cyberpunk 2077 wydany przez tą firmę będzie sukcesem. Jak wiadomo, firma ta aktualnie jest w bardzo trudnym położeniu.

Staraliśmy się postępować rozsądnie i nasze zlecenia inwestycyjne były urozmaicane. Poznawaliśmy również inne instrumenty finansowe i ich zachowanie na rynku.

Podczas tej gry nie omijały nas emocje, ekscytacje i adrenalina. Byliśmy w ciągłym kontakcie, aby tylko podzielić się wiedzą odnośnie obecnej sytuacji rynkowej.

Składy zespołów:

SefakoTech : Miłosz Rojek, Mateusz Milcarz, Mateusz Gębka

SefakoKrka : Krystian Podsiadło, Kamil Kasiński

Gratuluję zwycięzcom i życzę dużych zysków i trafionych inwestycji na rzeczywistym rynku. JW